Forside » Nyheter » Nyheter » Praktbygg i Haugesund

Praktbygg i Haugesund

postet i Nyheter
Haugesund har flere flotte praktbygg, her representert med to av dem

Tekst: wikipedia
Foto: Kurt Misje

Haugesund Folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek er et bibliotek som ligger i Kirkegata 151 i Haugesund, like øst for Vår Frelsers kirke i sentrum av byen. Biblioteket var etter starten i 1893 lokalisert en lang rekke provisoriske steder frem til biblioteket i flyttet inn i dagens bygg, som ble prosjektert og oppført i perioden 1965–1967.
Bygningen er tegnet av en av byens viktigste etterkrigsarkitekter, David Sandved, og biblioteket regnes som et av hans hovedverk. Haugesund folkebibliotek er tegnet som et helhetlig kunstverk, der arkitekten har vært ansvarlig for design av både interiør og inventar. Arkitekturens intime forhold mellom form og funksjon er blitt fremhevet som en styrke ved bygget

Vår Frelsers kirke

Vår Frelsers kirke er en langkirke med korskirkepreg. Det sto ferdig til innvielse den 6. Mars 1901. På denne tida har Haugesund ca 7000 innbyggere
Kirken har glassmalerier laget av Linnicher Kunstanstalt i Tyskland. De har to temaer, Den hellige treenighet og de fire evangelistene.
Lysekronen er hele 11 meter, og skal symbolisere en diger kongekrone. På kronene er det tolv lamper, en for hver av apostlene. Altertavlen er malt av Fredrik Kolstø og viser Jesus i Getsemane.
Ellers har kirken et eksemplar av Fredrik IIs bibel fra 1589. Tårnet til kirken er 58 meter høyt og kirken har 1050 sitteplasser
Vår Frelsers Kirke i Haugesund er nok arkitekt Hallelands mest kjente bygg. Grunnsteinen ble lagt 28. Juni 1899.
Bygget er sentralt plassert midt i sentrum, og man kan ikke unngå å bli imponert over dette byggverket.
I «Program for Utarbeidelse af tegninger til en kirke i Haugesund» paragraf 2, kan vi blant annet lese: Kirken må ikke koste mer enn kr 150.000, alle mulige utgifter iberegnet. Det er for en vesentlig del nettopp for at unngå overskridelser av denne byggesummen at man ikke innbyder til almindelig konkurranse. Byens forhold er tarvelige, og så må også kirken stå i forhold dertil»!!!
Byggekostnadene ble til slutt overskredet med nesten 60.000.-
FunFact 1:
Dagslønn for de som var med på å bygge, var 2 kroner og 50 øre.
FunFact 2:
I kula på toppen er inngravert Martha Brynjulvsen. Hun skal etter sigende være den eneste som turde entre opp i stillingen til tårnet. Hun skal ha angret på bragden, for det blåste godt opp da hun skulle ned. Og ned, det var 58 meter til bakken fra toppen av tårnet.
FunFact 3:
ansiktet på altertavlen er etter modell av maleren, Fredrik Kolstø kone, Fredrikke Johanne.
FunFact 4:
Oppe i kirketårnet satt, under andre verdenskrig, en gjeng og produserte illegale aviser. Jens Haugland, Thorbjørn Narvik jr og Sigurd Rødeseike er tre som nevnes.
FunFact 5:
Vår Frelsers kirke er kirkebygget i Norge med nestlengst gjenklang – 4,5 sek. Nidraosdomen har gjengklang på 7 sek.